18 år som Miljøfyrtårn

|Comments are Off
Hotell Norge i Kristiansand har vært Miljøfyrtårn i 18 år.  – Det har helt klart vært lønnsomt for oss å være Miljøfyrtårn, og vi tenker miljø på alle investeringer vi gjør ved hotellet, sier driftsdirektør Ove Aasen.  Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft Førs...

Høyre vil miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019

|Comments are Off
Partiets landsmøte vedtok i helgen en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren.  – Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet Høyre. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter. Mange kommuner er i gang – og en del...

Fra medlemskontingent til serviceavgift

|Comments are Off
Den årlige medlemskontingenten alle miljøfyrtårnvirksomheter betaler til Stiftelsen Miljøfyrtårn endrer nå navn fra medlemskontingent til serviceavgift.  Serviceavgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. De medlemmer som er registrert i...

Miljørapporten gir ansatte motivasjon og videre engasjement

|Comments are Off
De fleste Miljøfyrtårn-virksomhetene leverte sin miljørapport for 2013 i slutten av mars. Vi bruker tallene til å utarbeide en samlet forskningsrapport på effektene av å være miljøsertifisert. Men mange er kanskje ikke bevisste på at miljørapporten vel så mye er et nyttig verktøy...

Grønt skal være lønnsomt

|Comments are Off
Artikkel gjengitt fra Miljøfyrtårns sider – Det offentlige har en enorm makt til å flytte næringslivet i grønn retning og være en medspiller for gode grønne valg. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble utfordret da hun møtte 90 representanter for næringslivet – med...