Miljørapporten gir ansatte motivasjon og videre engasjement

De fleste Miljøfyrtårn-virksomhetene leverte sin miljørapport for 2013 i slutten av mars. Vi bruker tallene til å utarbeide en samlet forskningsrapport på effektene av å være miljøsertifisert. Men mange er kanskje ikke bevisste på at miljørapporten vel så mye er et nyttig verktøy for den enkelte virksomhet?

Årets nye rapportskjema gjør det enda enklere å hente ut nyttig statistikk om eget miljøarbeid.

Rapporten du kan hente ut sammenligner energi, sykefravær, avfall, transport og klimaeffekter over tid. Tall og grafer som viser at miljøarbeidet i en virksomhet faktisk virker, er for de fleste motiverende informasjon og kan brukes til å skape engasjement både blant ansatte og ut mot markedet.

Slik drar du nytte av «ut-rapporten»:

– Presenter tall og statistikk i et allmøte for de ansatte.
Erfaringsmessig gir dette mulighet for å feire alle forbedringer og samtidig få en god samtale om hva man ikke får til. Kanskje er det tid for en liten kakefeiring av godt miljøarbeid?

– Bruk nøkkeltall og grafer rett inn i årsberetninger til styre og eiere.
Regnskapsloven sier at man skal gjøre rede for miljøbelastninger, denne statistikken kan være en enkel måte å imøtekomme dette kravet.

– Synliggjør dine miljøprestasjoner
Den årlige miljørapporten kan gjerne synliggjøres både på intranett og ut mot offentligheten på nettsider og sosiale medier.

– Kontakt media 
Store miljøforbedringer og økonomiske besparelser er faktisk også en sak for lokalaviser og bransjetidsskrifter og kan være omdømmebyggende.

Om forfatter