Fra medlemskontingent til serviceavgift

|Comments are Off
Den årlige medlemskontingenten alle miljøfyrtårnvirksomheter betaler til Stiftelsen Miljøfyrtårn endrer nå navn fra medlemskontingent til serviceavgift.  Serviceavgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. De medlemmer som er registrert i...

Miljørapporten gir ansatte motivasjon og videre engasjement

|Comments are Off
De fleste Miljøfyrtårn-virksomhetene leverte sin miljørapport for 2013 i slutten av mars. Vi bruker tallene til å utarbeide en samlet forskningsrapport på effektene av å være miljøsertifisert. Men mange er kanskje ikke bevisste på at miljørapporten vel så mye er et nyttig verktøy...