Fra medlemskontingent til serviceavgift

Den årlige medlemskontingenten alle miljøfyrtårnvirksomheter betaler til Stiftelsen Miljøfyrtårn endrer nå navn fra medlemskontingent til serviceavgift. 
Serviceavgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. De medlemmer som er registrert i merverdiavgifts-registeret får også fradrag for merverdiavgiften.Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere.

Årsaken til at vi skifter navn fra medlemskontingent til serviceavgift er at vi har hatt en gjennomgang av hva kontingenten gir tilbake til medlemmene, og funnet ut at dette er en kombinasjon av serviceavgift og markedsføring.

Den årlige serviceavgiften (tidligere medlemskontingent) vil faktureres alle miljøfyrtårnvirksomheter i februar og mars.

Om forfatter