Høyre vil miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019

Partiets landsmøte vedtok i helgen en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren. 

– Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet Høyre. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter. Mange kommuner er i gang – og en del har allerede sertifisert alle sine enheter som Miljøfyrtårn. Vår nye hovedkontormodell og tilhørende miljø- og klimaregnskap er effektive verktøy for kommuner som arbeider med miljøsertifisering. Miljøfyrtårn krever konkret handling og gir målbare resultater, sier Morten Leuch Elieson, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Aftenposten omtaler saken 11. mai: 

– Høyre-folk er opptatt av miljø og utålmodige etter å komme i gang med ting som gir reelle resultater. Vi er løsningsorienterte. Månelandingsretorikken er byttet ut med handlingskraft, sier Høyres Nikolai Astrup til Aftenposten.

Her er flere av punktene partiet går inn for:

  • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, så lenge teknologien er tilgjengelig.
  • Krav om lav- eller nullutslippsstandard for nye busser, rutebåter og drosjer.
  • Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019.
  • Passivhusstandard for alle nye kommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020.

Statsminister Erna Solberg ønsker et grønnere samfunn – og skrev i en kronikk 11. mai at vi trenger konkret handling:
“Det har vært skrevet og sagt mye om miljø og klima. Ingen kan konkurrere med Norge når det gjelder dokumenter og utredninger om klimaendringer. Vi har hatt klimamelding, klimakur, klimaløft og ny klimamelding. Nå diskuteres en klimalov. Noen snakker om en tredje klimamelding. Men det er ikke dette vi trenger. Det vi trenger nå er konkret handling og færre tonn CO2 i atmosfæren.”

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter reduserer årlig sine co2-utslipp gjennom blant annet tiltak innen energieffektivisering og transport.

I snart 20 år har Miljøfyrtårn vært en miljøsertifisering for virksomheter som tar miljøansvar i praksis, i dag er det mer enn 4500 godkjente Miljøfyrtårn i Norge.

 FOTO: Pressefoto – Høyre