Grønt skal være lønnsomt

Artikkel gjengitt fra Miljøfyrtårns sider

– Det offentlige har en enorm makt til å flytte næringslivet i grønn retning og være en medspiller for gode grønne valg. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble utfordret da hun møtte 90 representanter for næringslivet – med Steinar Olsen fra Stormberg i spissen – på et frokostmøte på Grønt Senter i dag.

– Det skal være kommersielt interessant å drive miljøvennlig og lønnsomt. Det blir ingen bærekraftig framtid uten bærekraftige bedrifter. Vi må balansere fremtidig verdiskapning samtidig som vi tar vare på miljøet. Lavutslipp er ingen luftig visjon, vi kan velge å dilte etter eller være i front når vi møter framtiden. Næringslivet har våknet, og da må ikke politikerne sove, fortalte Tine Sundtoft under møtet.

Samarbeid for grønn næringsutvikling
Det var Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grønt senter, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune og Klimapartnere som inviterte ministeren og næringsliv til frokostmøte fredag 17. januar. Og ministeren hadde ros til de fremmøtte:

– Det er lett å skryte av denne landsdelen fordi det har skjedd mye. Det offentlige har lenge vært i front og hatt stort fokus på miljø, Kristiansand kommune har hatt klimafokus siden midten av åttitallet og den nasjonale stiftelsen Miljøfyrtårn har også sitt utspring herfra. Miljøfyrtårn har blitt en stor suksess og har store potensialer videre. Grønn atferd gir resultater på bunnlinja, og da smitter det, sa Sundtoft.

Bremsekloss for grønne valg
For næringslivet kan blant annet lovverk og skatteregler oppleves som en bremsekloss for grønne valg. Steinar Olsen i Stormberg etterlyser incentiver fra det offentlige som skal gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig:

– Om vi ønsker å spandere busskort på våre ansatte for at de skal reise miljøvennlig til jobb, må både bedrift og ansatt skatte av dette. Derimot er det ingen skatteregler for ansatte som har gratis parkeringsplasser på jobben. Vi trenger det offentlige som en medspiller – og ikke som motspiller, fortalte Olsen, som nylig vant over staten i kravet om å få fradrag for utgifter til frivillige klimakvoter.

Miljø lønner seg
Miljøfyrtårnsertifiserte Thon Hotel Arendal har opplevd at satsningen på miljø lønner seg – og resultatet er snudd fra minus til pluss. Hotelldirektør Erik Riis Jacobsen hadde også en oppfordring til ministeren om at det offentlige som innkjøpere – må bli flinkere til å velge de grønne løsningene.

Odd von Porat Fiane fra Gumpens Auto fulgte opp: Offentlige incentiver må gjøre at det lønner seg for næringslivet å være miljøvennlig. Det offentlige må også i større grad benytte seg av innkjøp fra de som er og kan dokumentere at de er miljøbevisste.

Vil bli best i Norge
Og næringslivet i Kristiansandsregionen ønsker en satsning på miljø:
– Vi ønsker å gå i front og være best i landet på miljø. Vi ønsker å etablere et grønt pilotprosjekt med Kristiansand kommune – for å bli den beste miljøbyen i Norge, fortalte leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita Dietrichson.

Svein Tveitdal i Klimapartnere mener landsdelen nå har en kjempemulighet til å bli ledene på grønn næring i Norge:
– Vi har mange flotte planer, men dårlig framdrift. Det offentlige på Agder kjøper inn tjenester og leveranser for mange milliarder årlig. Å ha en miljøminister fra Sørlandet er en kjempemulighet for grønt næringsliv.

– Miljøarbeid i næringslivet handler om miljøledelse – og at ledelsen i virksomhetene ser og griper utfordringen i å innføre miljøledelse. Miljøfyrtårn er ett av verktøyene for miljøledelse som virker, fortalte daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson.

Om forfatter