18 år som Miljøfyrtårn

Hotell Norge i Kristiansand har vært Miljøfyrtårn i 18 år.  – Det har helt klart vært lønnsomt for oss å være Miljøfyrtårn, og vi tenker miljø på alle investeringer vi gjør ved hotellet, sier driftsdirektør Ove Aasen. 

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft

Første Miljøfyrtårn-hotell i Norge

En rekke hoteller og kjeder som “De historiske” og “Thon hotels” miljøfyrtårnsertifiserer alle sine hoteller. Hotell Norge i Dronningensgate i Kristiansand var først ute med sertifikat nr 3. De har vært sertifisert siden 25. september 1997, og ble i 2013 resertifisert etter snart 18 år som Miljøfyrtårn. Og til tross for press fra kjeden de er partnerhotell til om å bytte til kjedens miljøsertifisering – har hotellet valgt å holde på Miljøfyrtårn, forteller Aasen:

– Det er jo litt stas at vi har vært med fra starten, og for oss er det viktig å være Miljøfyrtårn, blant annet fordi de er Norges største miljøsertifisering. Det har også å gjøre med synlighet – og våre gjester og kunders gjenkjennelse av miljøsertifikatet og merkevaren Miljøfyrtårn.


Lønnsomt å være Miljøfyrtårn


– Investeringene i miljø viser seg på bunnlinja, det er lønnsomt for oss å være miljøvennlige. Stort sett alle investeringene vi gjør med Miljøfyrtårn er i seg selv gode, når vi måler i kroner og øre. Reduserer vi strøm og bruker mindre såpe når vi rengjør rom, er vi også med på å forbedre egen økonomi. Det har helt klart vært lønnsomt for oss å være Miljøfyrtårn, og vi tenker miljø på alle investeringer vi gjør ved hotellet, sier Aasen.

– Den årlige miljørapporteringen og resertifisering hvert tredje år bidrar til at vi holder oss på hugget og stadig får mulighet til å forbedre våre miljøprestasjoner. Vi har også sett en stor økning i antall miljøsertifiserte bedrifter blant våre leverandører, og vi er også mer bevisst på å synliggjøre Miljøfyrtårn-logoen i anbud og brev til kunder, sier han.


18 år som Miljøfyrtårn


Gjennom disse 18 årene har også selve sertifikatet Miljøfyrtårn endret seg, fra å være et prosjekt i Kristiansand kommune med lokale partnere – til å bli en nasjonal stiftelse med godt over 4500 godkjente Miljøfyrtårn over hele landet.

– Prinsippene for sertifikatet er de samme, men det har gjennom årene blitt flere og strengere krav til oss som Miljøfyrtårn. De nye skjemaene og miljørapporten er også bedre nå – hvor vi lettere kan se utviklingen og resultatene våre fra år til år, sier Aasen.


Trivsel i front


Arbeidsmiljø og trivsel for personalet ved hotellet har vært en sentral del av miljøarbeidet. Hotellet har utarbeidet en rekke tiltak for trening og fysisk aktivitet, og har et lavt sykefravær.

– Fysisk aktivitet og trivsel virker inn på ansattes arbeid. Vi har en rekke HMS-tiltak som er med på å holde sykefraværet lavt og trivselen blant ansatte høy, sier Aasen.

Det er også gjort spesielle grep for renholderne, som bruker mindre såpe ved vasking av rommene. Det er bra både for miljøet, for renholderne og for hotellets lommebok. På rommene er det også kildesortering av avfall, som renholdspersonellet går gjennom og sørger for at avfallet sorteres riktig. Hver etasje har egne sorteringsstasjoner for avfall.


Nytt syn på økologiske varer


– Det var lenge vanskelig å få tak i gode økologiske varer, og for restauranten vår var bare den beste kvaliteten god nok. Men de siste årene har utvalget av økologiske varer blitt bedre – og det er dermed lettere å klare Miljøfyrtårns krav til andel økologiske innkjøp, forteller Aasen.

En baker som tidligere jobbet på hotellet var sterkt plaget av allergier og sår hud. Etter at bakeren jobbet i ett år på et rent økologisk bakeri på Vestlandet ble han kvitt alle sine allergier – og etter dette har også Aasen fått et nytt syn på økologiske varer.

– Bakeren er et vitnesbyrd for økologiske varer. Det er en sterk tale om økologisk mat, som gjør at jeg merker at vi har begynt å tenke annerledes her ved hotellet. Bør også vi kun bake økologiske brødvarer? Vi er nå i ferd med å gjøre noen grep, og ser nå på hvilke store varegrupper vi eventuelt kan endre til økologiske produkter, forteller Aasen.

Kilde: miljofyrtarn.no

 

Om forfatter