Top Temp AS

Vi har brukt Ann-Kristin som konsulent i forbindelse med vår Miljøfyrtårn sertifisering. Hun har vært uvurderlig hjelp for oss både i forbindelse med struktur, progresjon og kvalitet. Vi kan gi henne de beste anbefalinger. 

Cathrine Fritzøe, HR manager Amesto Top Temp AS

Om forfatter