Kunde: Norsk Vektertjeneste AS
Bransje: Vakttjenester

Norsk Vektertjeneste AS er off. godkjent vaktselskap lokalisert i Oslo. Vi utfører tjenester for både offentlige etater og private selskaper. Vi ønsket å skille oss ut med å ha fokus på miljø.

Vi ønsker å gi vårt bidrag med å tenke mer miljøvennlige tjenester.  Vi startet prosessen med å bruke elektriske biler.  Vi ønsket deretter å utvikle miljøprofilen videre. Derfor kontaktet vi Green Focus for å bistå oss i denne prosessen.

Green Focus har under denne prosessen hjulpet oss med å få ting på plass, slik at vi klarte å komme i mål innen de tidsskjemaer som vi satt.

480x

rolf@norskvektertjeneste.no
www.norskvektertjeneste.no

Rolf Thorkildsen var miljøansvarlig i bedriften. Han samarbeidet med Miljøfyrtårn konsulent  Ann-Kristin. Hun la føringer  og retningslinjer for arbeidet. og sørget for fremdrift.