Miljøfyrtårnvirksomheter har lavere sykefravær

Artikkel gjengitt fra Miljøfyrtårn.no

Virksomheter som er Miljøfyrtårn har et lavere sykefravær enn landsgjennomsnittet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det viser Resultatundersøkelsen for 2012. 

Undersøkelsen baserer seg på data innrapportert fra 4122 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og den er kontrollert av NTNU.

Resultatundersøkelsen viser utviklingen i prestasjoner innenfor områdene sykefravær, energiforbruk, avfallsmengder og avfallssortering, innkjøp og transport. I tillegg er det gjennomført en benchmarking for å se nærmere på prestasjonene til virksomhetene innenfor bransjene kontorvirksomhet, barnehage, butikk, skole og hotell.

Undersøkelsen for 2012 viser: 

  • Lavere sykefravær hos sertifiserte virksomheter
  • 
Noe økt energibruk
  • Positiv avfallsutvikling
  • 
Innkjøp av flere miljømerkede produkter

Kortversjon av resultatundersøkelsen 2012 
Fullversjon av resultatundersøkelsen for 2012

Miljøfyrtårns miljørapporteringssystem brukes som verktøy for å måle miljøeffektivitet.

I flere av bransjene har virksomheter vært miljøfyrtårnsertifisert over tid, og man vil dermed kunne se resultatene av å innføre Miljøfyrtårn som et miljøledelsessystem over tid.

Om forfatter