Nasjonal klimakampanje

101 organisasjoner står sammen om en klimakampanje rettet mot de politiske partiene, kommuner og fylkeskommuner. Miljøsertifisering er ett av 8 tiltak i klimavettreglene.

Det er Framtiden i våre hender som har utviklet kampanjen sammen med en rekke organisasjoner. Hovedmålet med klimavettreglene er å gjøre klimaspørsmål til et tema i kommunevalgkampen i 2015.

– For mye av klimapolitikken gjøres til internasjonale og nasjonale spørsmål, mens hva som skjer i en kommune oppleves som langt mer relevant for folk flest. Det sier Christoffer Ringnes Klyve, leder for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender.

– Kommunene har også innflytelse over en betydelig andel av klimagassutslipp, for eksempel gjennom arealplanlegging. Derfor har vi laget en oversikt over gode klimatiltak på kommunalt nivå, med eksempler på kommuner som har fått til bra ting, sier Ringnes Klyve.

Utover høsten har kampanjen lokalpolitikere og partier som målgruppe, men når valgkampen foran kommunevalget i 2015 starter vil også velgere være en viktig målgruppe.

De 8 klimavettreglene:

  • Klimasmart planlegging
  • Grønn transport
  • Miljøvennlig energi og bygg
  • Miljøsertifisering og grønt forbruk
  • Grønt næringsliv og grønne jobber
  • Klimatilpasning
  • Klimavennlig mat
  • Fossilfrie investeringe

KLIMAVETT_Side_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde – miljofyrtarn.no

Om forfatter