Økt kunnskap om klima har ført til at mange virksomheter har et ønske om å kunne se effekten av 

shutterstock_164848808

egne tiltak. CO2 utslipp er en område hor en Miljøfyrtårn virksomhet kan se betydelige besparelser.

 • Iverksette tiltak for å bruke mindre miljøbelastende transportmidler
 • Utarbeide retningslinjer for å hindre unødvendig reising
 • Hjelp med å velge de minst miljøbelastede transportmidler på tjenestereiser
 • Tiltak for å få engasjerte ansatte
 • Transportinstruks
 • Holdninger rundt bedre planlagt transport
 • Rapport forbruk Co2
 • Fokus på økokjøring

Eksempler:

 • Trenger jeg virkelig å ta bil til møtet? 
  • Nei, jeg kan gå eller ta trikk. Sparer penger og miljø
 • Trenger jeg virkelig å fly til neste møte?
  • Nei, jeg kan ta tog eller være med via web-løsninger
 • Trenger jeg virkelig en ny «fancy» kopimaskin med mange funksjoner (som jeg aldri bruker)?
  • Nei, jeg har en gammel som fortsatt virker. Sparer penger og miljø

Nyttige linker

Alt biodrivstoff som fylles på tanken må være produsert på en bærekraftig måte, les mer på Miljødirektoratet

Miljøfyrtårn klimastategi