Miljøfyrtårn bedrifter ønsker å fremme klima- og miljøhensyn i offentlige innkjøp, samt å se tiltak knyttet til innkjøp som del av en helhetlig miljøpolitikk i virksomheten. Et viktig mål med en grønn innkjøpspolitikk er å finne synergier mellom økonomiske besparelser og miljøforbedringer.

 

innkjøp (1)Tiltak vi kan hjelpe til med:

  • Innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester
  • Innkjøps planlegging som sparer tid, penger, transport  og miljø
  • Gjennomgang av hvordan oppnå rabatt fordeler hos leverandører
  • Oversikt over Miljøsertifiserte leverandører og hvilke miljøvennlige produkter man kan benytte
  • Få bedre oversikt, gjør smartere innkjøp, sammenligne produktalternativer m.m
  • Tiltak som oppmuntrer gjenbruk
  • Kjøpe reproduserte produkter
  • Vurdere kortsiktige og langsiktige kostnader og sammenligne produktalternativer
  • Inkluderer evaluering av totale kostnader som forventes i løpet av tiden et produkt er eid, inkludert: Anskaffelse, utvidede garantier, drift, forsyninger, vedlikehold, avhending kostnader og forventet levetid i forhold til andre alternativer
  • Kjøpe produkter som er holdbare, gjenbrukbare, eller som kan etterfylles

 

Som forbruker kan du påvirke og bidra til en bærekraftig utvikling. Om du er bevisst på hva du handler og hvor du gjør innkjøp av varer og tjenester kan du gjøre en forskjell. Ved å velge miljømerkede produkter eller virksomheter med miljøsertifisering bidrar du til miljøansvar i praksis.