Å være Miljøfyrtårn handler i stor grad om menneskene, det indre miljø på arbeidsplassen. Viktig å ivareta nettopp medarbeidere slik at de vil trives og er fornøyde og gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær.

 

 

HMSTiltak vi kan hjelpe til med:

 • Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø
 • Miljørutiner skal innarbeides i HMS- /internkontrollsystemet
 • Informere utad om virksomhetens miljøarbeid
 • Medarbeidersamtale skjemaer
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Brann instruks
 • Arbeidsgivers ansvar
 • Roller i HMS-arbeidet
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Kontroll på kjemikaler, risiko, avvik

Green Focus hjelper deg med å dokumentere forbedringer i miljøprestasjonene