Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal arbeide for å forbedre sine klimaprestasjoner med utgangspunkt i klimaregnskapet. Virksomhetene bør finne tiltak og indikatorer som fører til faktiske og robuste forbedringer; tiltak som de og deres ansatte kan være oppriktig stolte av.

Energi (1)Tiltak vi kan hjelpe til med:

  • Tiltak for å påvirke byggeiere til å energimerke bygget.
  • Eksempler på lavenergi alternativer
  • Rutiner skal sikre lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon, lys og produksjon.
  • Loggføring av energibruk
  • Innføring av gode energi tiltak
  • Se på ENØK tiltak

 

 

 

Nyttige linker:

ENERGIUTNYTTELSE – Miljøverndirektoratet
ENERGIMERKING AV NÆRINGSBYGG – Energimerking.no