Miljøfyrtårns avfallstrategi skal bidra til en effektiv og optimalisert ressursbruk, til det beste for helse, miljø og klima. Avfallsreduksjon er mål nr 1 når det gjelder avfallshåndtering. Kildesortering og bevisstgjøring rundt fraksjons sortering og et godt samarbeid med renovatør er nøkkelen.

 

AvfallTiltak vi kan hjelpe til med:

  • Avfallsreduserende tiltak og ombruk
  • Øke kildesorteringsprosenten
  • Måling av avfallsmengder
  • Kildesorteringsinstruks
  • Instruks om bruk av engangsartikler
  • Papirforbrukanalyse
  • Emballasjeanalyse
  • Å materialgjenvinne mest mulig
  • Å utnytte energien i avfallet gjennom forbrenning i moderne avfallsforbrenningsanlegg med god energiutnyttelse og moderne røykgassrensing
  • Gjennomgang av alt som kan kildesorteres

Nyttige linker:

En ny undersøkelse viser at miljøkrav fra myndighetene er en viktig grunn for at bedrifter investerer i miljøvennlig teknologi. – Les artikkel på Miljødirektoratet

Avfallsmengdene har økt med nesten 40 prosent siden 1995. 87 prosent av avfallet blir gjenvunnet, og mer enn 90 prosent av alt farlig avfall samles inn. – Les mer på Miljøstatus.no