Ved sertifisering kan din bedrift oppnå en rekke økonomiske gevinster:

  • Reduserte innkjøpskostnader ved en innkjøpsanalyse
  • Få flere kunder – en markedsføringsverdi - miljøengasjement
  • "Grønne bedrifter” velger ”grønne leverandører”
  • Bedre avfallsrutiner og energi rutiner
  • Oppfylle det offentliges innkjøpskrav - anbudskonkurranser

Alt i alt kan man oppnå store besparelser.

Ta neste skritt nå