Bli en anbudsvinner

Selv om ditt firma kanskje har like gode betingelser som en annen potensiell leverandør, vil antagelig firmaet som er miljøsertifisert bli prioritert i en anbudskonkurranse.

Miljøfyrtårnsertifiseringen gir klare konkurransefortrinn, ikke minst overfor våre kunder innen offentlig sektor. Der har nå regjeringen fremmet et forslag om en ny anskaffelseslov der miljøhensyn skal veie mye tyngre når offentlige innkjøp besluttes.

Miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar til fokus på kontinuerlig forbedring, og dermed økt konkurranseevne. Hensikten er jo å gjøre alle arbeidsoperasjoner riktig første gangen, noe som gir både besparelser og økt effektivitet. Det bidrar også til et godt arbeidsmiljø internt. Og fordi vi har orden i eget hus og har lagt oss på en høy kvalitetslinje, får vi også rekruttert svært gode medarbeidere som kunne ha gjort karriere innen hvilken som helst bransje. Men våre medarbeidere har valgt å jobbe hos oss fordi «ting og tang» er på stell.

Les mer her >>

Ta neste skritt nå