Miljøfyrtårnsprosessen

Slik foregår sertifiseringen til Miljøfyrtårn

Lær mer om sertifiseringsprosessen

Prosessen fram til Miljøfyrtårnsertifisering starter med et kartleggingsmøte i din bedrift. Green Focus har spisskompetanse på å gjennomført hele prosessen, både i forhold til myndigheter og internt i hver enkelt virksomhet.

Du kan lese enda mer om hvordan man blir Miljøfyrtårnbedrift her.

Ta neste skritt nå