Bli mer attraktiv som leverandør og samarbeidspartner

Ved å bli en Miljøfyrtårnbedrift vil dere kunne bruke dette aktivt i egen markedsføring, og vise markedet at dere tar miljøet på alvor. Miljø er en av de viktigste ansvarsoppgavene samfunnet må ta mer alvorlig. De som viser at de gjør et tiltak vil bli sett på som mer attraktiv og dermed lettere få kunder som har miljøfokus i hverdagen.

    Hvorfor velge Miljøfyrtårn:

  • Samme år som stiftelsen markerer 20 år siden starten, lanseres en ny og forbedret sertifiseringsløsning som skal gjøre den mer relevant for flere virksomheter.
  • Det nye digitale verktøyet gir oversikt over hvilken innsats den enkelte virksomhet kan gjøre for miljøet. I tillegg tilbys verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. Dermed blir det både smartere og enklere å ta miljøansvar.
  • Nye Miljøfyrtårn gir virksomheter muligheter til å måle miljøeffekten over tid og har bygget et klimaregnskap inn i måleverktøyet. Dermed får virksomheten konkrete, målbare resultater for sin miljøinnsats.

Ta neste skritt nå