Vinmonopolet viser vei

Vinmonopolet har som mål å være Norges ledende faghandelskjede på miljø. Det har medført at polets 289 butikker, nettbutikken og kjedekontoret nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Klimaminister Tine Sundtoft lar seg imponere: – Når jeg ser hva Vinmonopolet får til, bekrefter det min klimaoptimisme. De har forstått at det grønne skiftet lønner seg.

Å bli ledende er et hårete mål, men for Rolf Eriksen, miljørådgiver i Vinmonopolet, er engasjementet for miljøledelse nærmest grenseløst. Som miljørådgiver tar han grep der det betyr mest, og får støtte fra ministeren.

– Det at hele konsernet nå er miljøsertifisert er imponerende. Miljøledelse er viktigere enn noen gang. Dersom ledere ikke forstår at klima og miljø er en sentral rammebetingelse, vil vi ikke klare å gjennomføre det grønne skiftet, sier Sundtoft.

Selv trekker Eriksen frem miljøkonsulentene som en viktig suksessfaktor. I følge ham sikrer de tretten konsulentene i Vinmonopolet både nødvendig kompetanseheving og en kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet.

– Miljøfyrtårnarbeidet er blitt en del av «linja» og er integrert i hele organisasjonen til Vinmonopolet, opplyser Rolf Eriksen.

Gir resultater
For Vinmonopolet er sertifiseringen og arbeidet med miljøledelse noe mer enn symboler og en kamp om å bli best i klassen. Miljørådgiveren er ikke i tvil om at det også gir resultater både for økonomien og arbeidsmiljøet i virksomheten:

– Først og fremst har det bidratt til en revitalisering av HMS-arbeidet i butikkene, blant annet gjennom at vi nå har en bedre dokumenteringsordning.

Også på bunnlinja forteller Eriksen om positive konsekvenser ved å være et Miljøfyrtårn.

– Etter hvert som vi fikk utviklet egne verktøy for å følge opp avfallsdata og energidata på butikknivå, har vi oppnådd store besparelser. For eksempel har vi spart over 1,2 mill. kWh ved å overvåke og følge opp unormal energibruk i butikkene.



Miljøstrategien til Vinmonopolet sier at de også skal et miljøfokus ut mot kundene som møter Vinmonopolet i nettbutikken og utsalgene over hele landet. For Eriksen er det et viktig neste skritt for virksomheten.

– Foreløpig merker ikke kundene våre så mye til miljøfyrtårnarbeidet, men strategien vår sier at vi skal legge til rette for miljøbevisste kunder. Det tar vi tak i nå!


Næringslivet er avgjørende
Klimaminister Tine Sundtoft er klimaoptimist, men tydelig på at det også krever tilpasning fra næringslivet.

– I fjor la kommisjonen for økonomi og klima, der Jens Stoltenberg var en av medlemmene, frem rapporten ”The New Climate Economy”. Rapporten konkluderer med at verden kan oppnå både bedre vekst og bedre klima, men da er det avgjørende hvordan veksten skjer.



I følge ministeren er innsatsen fra næringslivet og virksomheter som Vinmonopolet avgjørende for å nå lavutslippssamfunnet i 2050.

– Vi trenger slike aktører som viser vei for andre og velger miljøvennlig. Vinnerne vil særlig være de som er tidlig ute, slår Tine Sundtoft fast.

Fakta:

  • AS Vinmonopolet er heleid av staten, og Hill- Marta Solberg er styreleder.
  • Selskapet har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl.
  • De har 297 butikker fordelt over hele landet, samt en egen nettbutikk.
  • Per 31.12.2012 hadde Vinmonopolet 1805 ansatte, hvorav 675 heltidsansatte.
  • Vinmonopolet har sertifisert 289 butikker, nettbutikken og kjedekontoret som Miljøfyrtårn.
  • Sertifiseringen har blant annet medført at de har spart over 1,2 mill. kWh i energibruken i butikken.

Toppfoto fra utdelingen av miljøfyrtårndiplomet i Os. Fotograf Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden. 
Foto av Tine Sundtoft. Fotograf Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft
Kilde: Miljøfyrtårn

 

Om forfatter